رادیو دانشگاه

369

رادیوی دانشگاهی با رویکردی متفاوت توسط روابط عمومی دانشگاه

پیشنهاد دهنده : مجید پورخیاط      زمان ثبت پیشنهاد 1396/11/24

به منظور گسترش اطلاع رساني و انعکاس مهمترين اخبار علمي، سلامتي و عملکردي، راديو دانشگاه در وب سايت دانشگاه

به طور حتم، همکاري مخاطبان در ارائه سوژه هاي خبري، انتقاد و پيشنهادات موجب تقويت برنامه هاي راديو دانشگاه خواهد شد.

انجام مصاحبه هاي گروهي و انفرادي از برنامه هاي آتي راديو دانشگاه به شمار مي رود.

 

 

 

 
فاقد نظر