وب سنجی دی ماه 94

393

وب سنجی وب سایت های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به صورت دو مرحله در هر سال صورت می گیرد که مرحله اول ارزیابی در تیر ماه و مرحله دوم آن در دی ماه هر سال می باشد.

در این ارزشیابی ها، بر اساس نیاز پورتال دانشگاه، شاخص هایی توسط کارشناسان واحد پورتال و وب سایت تهیه و تدوین شده و به کلیه واحد های دانشگاه اعلام خواهد شد که واحد ها تا زمان شروع ارزیابی فرصت خواهند داشت تا محتوا و ساختار وب سایت خود را بر اساس شاخص های اعلام شده، بروزرسانی کنند و در نهایت پس از انجام فرآیند ارزشیابی وب سایت، هر واحد امتیازی را کسب می کند و اسامی کلیه واحد ها بهمراه واحد های برگزیده اعلام خواهد شد.


 

امتياز شاخص

عنوان شاخص

ردیف

(10۰ امتياز)

صفحات بروز شده

1-

(1۰ امتياز)

          بروز بودن اطلاعات مسئولين

1-1

(1۰ امتياز)

          تلفن همكاران و اسامي افراد

1-2

(3۰ امتياز)

          بروز بودن ساير اطلاعات (شرح وظایف، خدمات، فرآیند ها...)

1-3

(5۰ امتياز)

تمامی اطلاعات مورد نیاز مخاطبان در مورد دستگاه،در بخش درباره ما موجود باشد.(در مورد سازمان معرفی دستگاه،بیانیه ماموریت،برنامه های استراتژیک، تاریخچه، بخش ها و دپارتمان های موجود، نقش ها، وظایف و فعالیت های موجود، مدیران سازمان و وظایف، مسئولیت ها و رزومه آنها، سازمان های وابسته، ساخار سازمانی، رویه های استخدام

1-4

(3۰ امتياز)

رعایت فرمت نگارشی اطلاعات

2-

(۴۰ امتياز)

خدمات قابل ارائه به مردم

3-

(1۰ امتياز)

ليست خدمات به تفکیک ارائه الکترونیکی، غیر الکترونیکی و دفاتر پیشخوان وجود داشته باشد

3-1

(1۰ امتياز)

          لينك به صفحات مرتبط و فرآيندها شده باشد

3-2

(2۰ امتياز)

          خدمات قابل ارائه به صورت مشروح وجود داشته باشد

3-3

(۲۵ امتياز)

فرم هاي عادي

4-

(2۰ امتياز)

        تعداد فرمها با فرمت   یا استفاده از فرم ساز docx,pdf (تا ۵ مورد امتياز كامل)

4-1

(5 امتياز)

             دسته بندي بر اساس واحد

4-2

(۲۰ امتياز)

قرار دادن تلفن همكاران (دفترچه تلفن)

5-

(۷۰امتياز)

قرار دادن اخبار

6-

(1۰ امتياز)

            غلط املائي وانشايي نداشته باشد

6-1

(1۰ امتياز)

            تيتر مناسب داشته باشد

6-2

(2۰ امتياز)

            حداقل ۲۰ خبردر شش ماه

6-3

(3۰ امتياز)

            حداقل ۶ خبر تصويري شش ماه

6-4

(۱۰۰ امتياز)

قرار دادن فرآيندها

7-

(5۰ امتياز)

            وجود حداقل ۵ مورد

7-1

(2۰ امتياز)

            در قالب فرمت اعلام شده

7-2

(2۰ امتياز)

            ذكر مدارك لازم جهت انجام امور

7-3

(1۰ امتياز)

            لينك به فرم هاي مورد نياز

7-4

(۳۰ امتياز)

گزارش تصويري

داشتن حداقل ۶ گزارش تصويري با استفاده از ماژول هاي آلبوم تصاوير،گالري در شش ماه

8-

(۲۰ امتياز)

مديريت نظرات كاربران

9-

(-5 امتياز)

داشتن لينك شكسته (برای هر لینک شکسته)

10-

(10۰ امتياز)

قرار دادن منوي آبشاري

11-

(30 امتياز)

            ساختار سازماني(درباره واحد، معرفي رياست(معاونت)، واحدها، همكاران)

11-1

(5 امتياز)

            آیتم فرم ها

11-2

(5 امتياز)

            آیتم خدمات

11-3

(5 امتياز)

            آیتم فرآيندها

11-4

(40 امتياز)

            آیتم آيين نامه ها و بخش نامه ها

11-5

(5 امتياز)

            لينكهاي مرتبط(مفيد)

11-6

(10 امتياز)

            تماس با ما

11-7

(5۰ امتياز)

تالار گفتگو

ایجاد حداقل دو تالار گفتگو

12-

(۴۵ امتياز)

معرفي همكاران حوزه

13-

(1۰ امتياز)

            وجود نام و نام خانوادگي و سمت

13-1

(15 امتياز)

            داشتن اطلاعات تماس(تلفن، ايميل، آدرس)

13-2

(15 امتياز)

            لينك به واحد كاري

13-3

(5 امتياز)

            مدرك

13-4

(6۰امتياز)

تماس با ما

14-

(2۰ امتياز)

            مدیریت ماژول ارتباط با ما و ارائه پاسخ به ارباب رجوع

14-1

(10 امتياز)

            ايميل حوزه

14-2

(20 امتياز)

            تلفن و فاكس

14-3

(10 امتياز)

            آدرس

14-4

(۳۵ امتياز)

معرفي رياست يا معاونت

15-

(5 امتياز)

            گذاشتن عكس

15-1

(8 امتياز)

            داشتن اطلاعات تماس(تلفن، فاكس، ايميل، آدرس)

15-2

(2 امتياز)

            مدرك

15-3

(2۰ امتياز)

            رزومه (براي اعضا هيئت علمي، رزومه لينك شده به سامانه اطلاعات تحقيقاتي)

15-4

(۲۵ امتياز)

پرسش و پاسخهای متداول

استفاده از ماژول پرسش و پاسخ و درج حداقل ۵ سوال و پاسخ FAQ

16-

(۳۰ امتياز)

لينكهاي مرتبط

در صورت وجود حداقل ۱۰ مورد و استفاده از ماژول مربوطه

17-

(20 امتياز)

پاصفحه

درست بودن اطلاعات ثبت شده و طبق فرمت

18-

 
فاقد نظر