وب سایت

538

|—دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

|—|—وب دا

|—|—حوزه ریاست

|—|—مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

|—|—معاونت آموزشی دانشگاه

|—|—معاونت بهداشت دانشگاه

|—|—معاونت توسعه مدیریت و منابع

|—|—معاونت دانشجویی و فرهنگی

|—|—معاونت درمان دانشگاه

|—|—سایت روابط عمومی دانشگاه

|—|—مركز بهداشت شهرستان بجنورد

|—|—مرکز بهداشت شیروان

|—|—شبکه بهداشت و درمان اسفراین

|—|—شبکه بهداشت و درمان گرمه

|—|—شبکه بهداشت و درمان فاروج

|—|—شبکه بهداشت و درمان شیروان

|—|—شبکه بهداشت و درمان مانه و سملقان

|—|—شبکه بهداشت و درمان جاجرم

|—|—بیمارستان امام علی (ع)

|—|—بیمارستان امام رضا (ع)

|—|—بیمارستان جواد الائمه (ع) جاجرم

|—|—بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین

|—|—بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان

|—|—بیمارستان بنت الهدای بجنورد

|—|—دانشکده پزشکی

|—|—دانشکده پرستاری و مامایی

|—|—|—مدیریت نظارت و ارزیابی دارو و موادمخدر (غدا و دارو نسترن اصغری)

|—|—|—مدیریت نظارت برموادغذايي، آشاميدني،آرايشي و بهداشتي (حدیث ربانی

|—|—|—اداره آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتي طیبه جعفریان

|—|—دفتر نهاد مقام معظم رهبری

 

|—|—معاونت غذا و دارو

 

|—|—حراست دانشگاه

|—|—سایت روابط عمومی دانشگاه

|—|—مركز بهداشت شهرستان بجنورد

|—|—مرکز بهداشت شیروان

|—|—شبکه بهداشت و درمان اسفراین

|—|—شبکه بهداشت و درمان گرمه

|—|—شبکه بهداشت و درمان فاروج

|—|—شبکه بهداشت و درمان شیروان

|—|—شبکه بهداشت و درمان مانه و سملقان

|—|—شبکه بهداشت و درمان جاجرم

|—|—بیمارستان امام علی (ع)

|—|—بیمارستان امام رضا (ع)

|—|—بیمارستان جواد الائمه (ع) جاجرم

|—|—بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین

|—|—بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان

|—|—بیمارستان بنت الهدای بجنورد

|—|—دانشکده پزشکی

|—|—دانشکده پرستاری و مامایی

|—|—دانشکده بهداشت

|—|—دانشکده دندانپزشکی

|—|—دانشکده پرستاری شهرستان اسفراین

|—|—اداره آموزش مداوم دانشگاه

 

|—|—اداره شاهد و ایثارگر

 

|—|—مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

|—|—مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

 

|—|—کتابحانه مرکزی دانشگاه

 

|—|—کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 

|—|—مجمع خیرین سلامت

 

|—|—بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

|—|—امور حقوقی

 

|—|—معاونت تحقيقات و فناوري

 

|—|—مدیریت امور هیات علمی دانشگاه

 

|—|—شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان

 

|—|—سایت نمونه

 

|—|—مرکز فوریت های پزشکی مانه و سملقان

 

|—|—مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

 

|—|—مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار

 

|—|—مدیریت امور مالی

 

|—|—تحول نظام سلامت

 

|—|—ساختار درختی آموزش کل

 

|—|—بیمارستان شهدای فاروج

 

|—|—جشنواره پیامهای سلامتی

 

|—|—معاونت آموزشی - انگلیسی

 

|—|—Medical School of Bojnoord

 

|—|—اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

|—|—هم اندیشی اساتید

 

|—|—معاونت تحقیقات- انگلیسی

 

|—|—مدیریت خدمات پشتیبانی

 

|—|—مرکز رشد فناوری سلامت

 

|—|—دفتر ریاست

 

|—|—دبیرخانه هیئت امنا

 

|—|—روابط عمومی

 

|—|—امور بانوان

 

|—|—دفتر کارآفرینی

 

|—|—هسته گزینش

 

|—|—مدیریت فرهنگی

 

|—|—مدیریت دانشجویی

 

|—|—تربیت بدنی

 

 
فاقد نظر