تکنیک های نوشتن برای وب

577 ١٣:٢٣ ب.ظ

مهندس مجید پورخیاط


دانشجو دکترای علوم ارتباطات اجتماعی

 

طرز نوشتن براي هر رسانه بر مبناي ويژگي ها و امكانات آن رسانه تعريف مي‌شود. بر همين اساس ، شيوه هاي نوشتن براي وب سايت هاي اينترنتي با نوشتن براي رسانه هاي ديگر متفاوت است. زيرا :

1-
اينترنت ، امكان در هم آميختن هم زمان صدا ، تصوير و نوشتار را فراهم مي‌كند 
۲- در اينترنت امكان لينك دادن وجود دارد.
3-
فضاي اينترنتي نامحدود است.
4-
امكان انتشار فوري اخبار و اطلاعات در اينترنت وجود دارد.
5 -
در اينترنت‌ ، شرايط ارتباط بهتر بين فرستنده و گيرنده وجود دارد. فضاي وب از خاصيت تعاملي قوي‌تري برخوردار است.
6 -
بيشتر كاربران اينترنت ، مطالب را اسکن می‌کنند.
9 -
امكان شخصي سازي در اينترنت وجود داد. هر كاربر مي‌تواند خبرها و مطالب مورد نظر خود را جستجو و مطالعه كند. .

 

تكنيك هاي نوشتن براي وب.ppsx


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر