توسط مجید پورخیاط و در سیزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک نقش روابط‌عمومی شبکه‌ای در اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی جهت تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

مجید پورخیاط در گفت‌وگو با ستاد خبری همایش روابط‌عمومی اظهار داشت‌: روابط‌عمومی‌ها با تمهیدات و برنامه‌های عملیاتی در ارتباط با مسائل سازمان، توجه به ضرورت اطلاع‌رسانی به مقامات و مردم و همچنین تشکیل ستادهای استراتژیک می‌توانند بستر مناسبی را جهت اصلاح الگوی مصرف و ارائه راهکارهای مناسب مدیریتی تببین کنند.
وی با اشاره به این که موضوع حمایت از کالای ایرانی به موضوع مهم اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی بر می‌گردد، خاطرنشان کرد: در این خصوص روابط‌عمومی‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌ها پ امکانات بی‌شمار فنـاوری‌هـای نـوین ارتبـاطی و اطلاعـاتی، موجب ارتقاء سطح کیفی و کمی اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی شهروندان شوند.
وی افزود: استفاده از فن‌آوری اطلاعات به عنوان ابزاری بـرای رفـع نیازهای مخاطبان و ارائه خدمات با کیفیت برتر و ابزار مدیریتی روابـط‌عمـومی مـی‌توانـد مفیـد واقع شود، از این رو روابط‌عمومی الکترونیک می‌تواند روش خوبی را در اختیار مدیران سازمان، شرکت‌ها و مؤسسات قرار دهد تا با مخاطبان و تشکیلات خود ارتباطی دو سویه و گسترده برقرار کنند.

لینک خبر در سایت سیزدهمین کنفرانس روابط عمومی ها


فاقد نظر