با رأی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی انتخاب شد.

به گزارش وب‌دا، انتخابات هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان برگزار و مجید پورخیاط  مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی استان به عنوان عضو هیئت رئیسه انتخاب شد.
بر اساس این گزارش، امروز، هفتم خرداد ماه ۱۴۰۲، انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان برگزار و از بین  کاندیداهای دارای صلاحیت بر اساس اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور 6 نفر از جمله مجید پورخیاط، شایان، نیکبخت، سعیدی، مهرتاش، زارعی انتخاب و دو عضو مهدی پور و احمدی فر هم مشترکا رتبه 7 را به دست آوردند و جزو اعضای هیئت رئیسه این شورا انتخاب شدند.
با توجه به اهمیت جایگاه روابط عمومی ها و پایان یافتن مهلت قانونی فعالیت اعضای دوره قبل، هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان، مجمع عمومی شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان، این دوره انتخابات هیئت رئیسه این شورا را برگزار کرد.


فاقد نظر