معاونت روابط عمومی و امور بین الملل و واحد امور وب سایت

1220

در سالهای اخیر اینترنت نه تنها مورد استفاده متخصصان قرار مي گيرد، بلکه در سطح وسیع تري توسط اقشار مختلف مردم استفاده می شود. اینترنت از دو جنبه جستجوی اطلاعات و انتشار اطلاعات مورد توجه می باشد. تامین اطلاعات کاربران از طریق موتورهای جستجو در محیط وب صورت می گیرد. در حال حاضر موتورهای جستجو ده ها بیلیون صفحه وب را نمایه سازی می کنند و روزانه به صدها میلیون جستجوی وبی خدمات ارائه می دهند. این قابلیت ها موجبات خدمات دهی و استفاده از محتوا را برای هر کس در هر جا فراهم آورده است. یک وب سایت باید با هزاران وب سایت دیگر که دارای محتوا، اطلاعات و حتی طراحی مشابه هستند رقابت کند. اگر یک وب سایت خواهان پیروزی در این رقابت است، نیاز به ارزش افزوده دارد، یعنی نیازمند پیدا شدن وب سایت مربوطه توسط دیگران می باشد.


از مجموع 4 رأی

فاقد نظر