واحد استودیو هنر و سلامت

1158

مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است. مقام معظم رهبری

مقدمه :

آموزش با تاکید بر روشهای سمعی و بصری آمیخته با هنر ، در افزایش میزان آگاهی  تاثیر دارد.

گاهی یک کلیپ کوتاه می تواند تمامی نکاتی را که لازم است به دیگران منتقل کنیم را  انجام  دهد .ومجموعه ای که در این  زمینه ، برنامه ریزی وفعالیت کند پیشتاز بوده وبا توجه به اینکه آموزش و پیشگیری  یکی از اهداف مهم دانشگاه های علوم پزشکی می باشد لزوم داشتن مکانی که بتوان با بهره گرفتن از ابزار وافراد متخصص این نوع آموزش هارا تولید کرد  نیاز می باشد.

 


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر