تقویم سازمانی

756

فروردین

ردیف

عنوان

تاریخ

1

روز جهانی سل (24 march)

چهارم فروردین

2

روز جمهوری اسلامی ایران

دوازدهم فروردین

3

روز طبیعت

سیزدهم فروردین

4

روز سلامتی – روز جهانی بهداشت (7 April)

24- 18 هفته سلامت

هجدهم فروردین

هجدهم الی بیست و چهارم

5

روز ملی فناوری هسته ای

بیستم فروردین

6

روز دندانپزشکی

بیست و سوم فروردین

7

روز جهانی هموفیلی (17 April)

بیست و هشتم فروردین

 

اردیبهشت

ردیف

عنوان

تاریخ

1

روز زمین پاک

دوم اردیبهشت

2

روز جهانی مالاریا (15 April)

پنجم اردیبهشت

3

روز جهاني بهداشت حرفه اي

هشتم ارديبهشت

4

روز جهانی کار و کارگر

یازدهم اردیبهشت

5

روز معلم

دوازدهم اردیبهشت

6

روز جهانی آسم و آلرژی (4 may)

سیزدهم اردبیهشت

7

روز جهانی ماما (5may)

پانزدهم اردیبهشت

8

روز جهانی تالاسمی (8may)

هجدهم اردیبهشت

9

روز جهانی پرستاری (12 may)

بیست و دوم اردیبهشت

10

روز جهانی پارکینسون (13 may)

بیست و سوم اردیبهشت

11

روز جهانی خانواده (15may)

بیست و پنجم اردیبهشت

12

روز ارتباطات و روابط عمومی

بیست و هفتم اردیبهشت

 

خرداد

ردیف

عنوان

تاریخ

1

فتح خرمشهر

سوم خرداد

2

هفته بدون دخانیات

چهارم الی دهم خرداد

3

روز جهانی بدون دخانیات (31may)

دهم خرداد

4

رحلت حضرت امام خمینی (ره)

چهاردهم خرداد

5

روز جهانی محیط زیست (5 june)

قیام خونین 15 خرداد

پانزدهم خرداد

6

روز جهانی اهداء کنندگان خون (14june)

بیست و چهارم

7

هفته جهانی سلامت مردان (14 -20 June)

بیست و چهار الی سی ویکم

 

تیر

ردیف

عنوان

تاریخ

1

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 june)

پنجم تیر

2

انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی

هفتم تیر

3

روز مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام

(روز جهانی بیماری مشترک 6 july))

پانزدهم تیر

4

روز جهانی جمعیت (11 july)

بیستم تیر

5

روز بهزیستی و تامین اجتماعی

بیست و پنجم تیر

 

مرداد

ردیف

عنوان

تاریخ

1

روز ملی انتقال خون – روز تاسیس سازمان انتقال خون

نهم مرداد

2

روز جهانی شیر مادر (31july)

دهم مرداد

3

روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی

چهاردهم مرداد

4

روز خبرنگار

هفدهم مرداد

5

روز جهانی نوجوانان (12 August)

بیست و یکم مرداد

6

سالروز ورود آزادگان

بیست و ششم مرداد

7

هفته ملی حذف مالاریا ( درمناطق مستعد)

سوم الی نهم مرداد

 

شهریور

ردیف

عنوان

تاریخ

1

هفته دولت

اول تا هشتم شهریور

2

روز پزشک

اول

3

روز کارمند

چهارم شهریور

4

روز داروسازی (بزر گداشت محمدبن زکریای رازی)

پنجم شهریور

5

انفجار دفتر نخست وزیری

هشتم شهریور

6

قیام 17 شهریور

هفدهم شهریور

7

آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس

سی و یک شهریور

 

مهر

ردیف

عنوان

تاریخ

1

روز جهانی هاری (28 SEP)

ششم مهر

2

روز جهانی قلب (آخرین یکشنبه Sep)

هفته اول مهر

3

روز جهانی ناشنوایان (30 SEP)

هشتم مهر

4

روز جهانی سالمند (1 OCT)

نهم مهر

5

روز جهانی کودک (8 OCT)

شانزدهم مهر

6

روز جهانی بهداشت روان (10 OCT)

هجدهم مهر

7

روز جهانی نابینایان (عصای سفید) (15 OCT)

بیست و سوم مهر

8

روز ملی مبارزه با سل(15 OCT)

بیست و سوم مهر

9

هفته ملی بهداشت روان

بیست  و سوم تا سیم مهر

10

روز جهانی غذا (16 OCT)

بیست و چهارم مهر

11

روز جهانی کمردرد (17 OCT)

بیست و پنجم مهر

12

روز جهانی پوکی استخوان (20 OCT)

روز ملی سلامت زنان

بیست و هشتم مهر

 

آبان

ردیف

عنوان

تاریخ

1

روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت

اول آبان

2

روز دانش آموز

سیزدهم آبان

3

روز جهانی دیابت (14 NOV)

بیست و سوم آبان

4

هفته حمایت از بیماران کلیوی

بیست و سوم تا سیم

 

آذر

ردیف

عنوان

تاریخ

1

روز جهانی ایدز (1 DEC)

دهم آذر

2

روز خانواده و تکریم بازنشستگان

یازدهم آذر

3

روز جهانی معلولان (3 DEC)

دوازدهم آذر

4

هفته بسیج

پنجم الی یازدهم آذر

5

روز بیمه

سیزدهم آذر

6

روز رابطان بهداشت

چهاردهم آذر

7

روز دانشجو

شانزدهم آذر

8

روز پژوهش

بیست و پنجم آذر

9

وحدت حوزه و دانشگاه

بیست و هفتم

 

دی

ردیف

عنوان

تاریخ

1

میلاد حضرت مسیح

چهارم دی

2

آغاز سال جدید میلادی

دوازدهم دی

3

روز هوای پاک

بیست و نهم دی

 

بهمن

ردیف

عنوان

تاریخ

1

روز جهانی کمک به جذامیان

هشتم بهمن

2

روز جهانی سرطان

چهاردهم بهمن

3

دهه فجر (12 روز بازگشت امام خمینی (ره) - 22 روز پیروزی انقلاب )

دوازدهم الی بیست و دوم

4

هفته سرطان

هشتم تا 15 بهمن

 

اسفند

ردیف

عنوان

تاریخ

1

روز بهداشت محیط

یازدهم اسفند

2

روز سلامت مردان

اولین 5 شنبه اسفند

3

روز جهانی کلیه

دومین پنجشنبه ماه مارس
فاقد نظر